مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

سامانه پیگیری وضعیت ترخیص بیماران بستری مرکز

لطفا کد بیمار را وارد نمائیدتوجه داشته باشید که میانگین ساعت ترخیص بیماران ترخیص از 11 الی 13 می باشد

طراحی و پشتیبانی توسط واحد روابط عمومی